DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna to pierwsze spotkanie ze specjalistą w zakresie wad wymowy i trwa  60 minut. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza z  nich to wywiad z Rodzicem, który pomoże w ustaleniu przyczyn powstania zaburzeń językowych, zaznajomi logopedę  z dotychczasowym przebiegiem rozwoju dziecka, wynikami konsultacji z innymi specjalistami oraz pozwoli opracować najskuteczniejszy program ewentualnej terapii. Druga część spotkania to badanie rozumienia i nadawania mowy, umiejętności komunikacyjnych dziecka, ocena funkcji połykania, oddychania, sposobu konstruowania zdań z godnie z zasadami gramatyki, prozodii mowy  oraz  ogólnej sprawności w zakresie motoryki małej i dużej. W tej części logopeda poznaje zasób słownictwa dziecka, bada sprawność aparatu artykulacyjnego, dokonuje oceny słuchu i lateralizacji.  Do diagnozy wykorzystuje się metodę obserwacji oraz  testy badania mowy adekwatne do wieku i poziomu rozwoju dziecka. Na podstawie wyników diagnozy rodzice otrzymują w zakresie rozwoju mowy dziecka zalecenia do pracy w domu, wskazania do rozpoczęcia ewentualnej terapii logopedycznej i/lub konsultacji z innymi specjalistami (np. laryngolog, neurolog, psycholog). Program terapeutyczny jest dobierany indywidualnie do każdego pacjenta.

Terapia logopedyczna

Zajęcia trwają od 30 do 50 minut (w zależności od indywidualnych potrzeb). Wskazaniem do terapii logopedycznej jest:

- ORM (opóźniony rozwój mowy);

- wady wymowy (alalia, dyslalia);

- niepłynność mowy;

- afazja;

- obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego;

- brak lub zanik mowy;

- zaburzenia ze spektrum autyzmu, Zespół Downa;

- niedosłuch;

- dysleksja.

Podczas terapii prowadzone są następujące  ćwiczenia:

Ćwiczenia oddechowe, usprawniające aparat artykulacyjny, masaż logopedyczny, wywoływanie i utrwalanie głosek, ćwiczenia lewopółkulowe wpływające na rozwój mowy (sekwencje, szeregi, historyjki obrazkowe, relacje czasowe i przestrzenne), ćwiczenia grafomotoryczne, terapia ręki, elementy integracji sensorycznej, nauka czytania metodą sylabową, ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, logorytmika, analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia rozwijające koncentrację, uwagę i spostrzegawczość. Plan terapii i metody pracy dobierane są do indywidualnych potrzeb klienta. 

Zajęcia prowadzone są z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.