LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO

Zajęcia przeznaczone są dla: 

- uczniów SP, gimnazjum, liceum;

- dzieci, młodzieży, dorosłych,  którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania językiem polskim, literaturą, doskonalić warsztat pisarski, przygotowują się do konkursów przedmiotowych;

-  osób, które mają bariery w opanowaniu materiału z przedmiotu w czasie nauki w szkole;

- przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i  maturalnego.

Program zajęć ustalany jest indywidualnie i dostosowany do potrzeb ucznia. Pracujemy na autorskich pomocach oraz bazie arkuszy zgodnych  z informatorami CKE.