NAUKA CZYTANIA

Wczesna nauka czytania to wkraczanie dzieci do świata literatury poprzez poznawanie świata sylab, a nie głosek. Moje wieloletnie doświadczenie w pracy nauczycielki języka polskiego pokazuje, jak często dzieci, które były uczone czytania poprzez naukę pojedynczych liter, ma problemy z płynnym czytaniem na późniejszych etapach edukacji. Co z tego, że dziecko prawidłowo rozpoznaje każdą literkę np. w wyrazie DOM, jak gdy przyjdzie do przeczytania go – zamiast jednego wyrazu DOM, słyszymy DY-O-MY-Y. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się w przypadku dłuższych wyrazów lub połączeń z przyimkami. Często jeszcze dzieci nawet w klasach gimnazjum traktowały przyimek jako oddzielną część całego wyrażenia i zamiast ‘w szkole’ [czyt.: fszkole]można było usłyszeć: ‘wy szkole’.

Warsztaty oparte są na metodzie wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej. Nauka przebiega od etapu powtarzania, rozumienia po nazywanie (samodzielne czytanie). Rozpoczynamy od poznania samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, sylab otwartych i zamkniętych, po wyrazy i samodzielne czytanie zdań.

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach (maks. 4 osobowych). Przeznaczone są dla dzieci od 3 do 6 roku życia oraz starszych, u których pojawiły się trudności w szkole. 

 

Wczesna nauka czytania to:

- nauka poprzez zabawę;

- stymulacja funkcji wzrokowych i słuchowych;

- wykorzystanie elementów logorytmiki, integracji sensorycznej;

- ćwiczenia grafomotoryczne (przygotowanie do pisania, terapia ręki);

- usprawnianie pracy lewej i prawej półkuli mózgowej, gimnastyka mózgu;

- ćwiczenia ogólnorozwojowe;

- doskonałe przygotowanie do szkoły;

- świetny start w klasie pierwszej;

- wykorzystanie naturalnej kreatywności dziecka do uczenia się;

- doskonalenie koncentracji, pamięci;

- świetna metoda nauki czytania dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, z ryzyka dysleksji;

- wprowadzenie do czytania ze zrozumieniem;

- rozwijanie zainteresowań literaturą;

- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.