O mnie

Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą ręki oraz dyplomowanym nauczycielem języka polskiego. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia podyplomowe z logopedii, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz z coachingu biznesowego prowadzone przez certyfikowanych coachów ICF. 

Prowadzę terapię logopedyczną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zajmuję się korektą wad wymowy, usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, terapią ręki, terapią dysleksji oraz prowadzę zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi, z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, z dziećmi dyslektycznymi i z ryzyka dysleksji. Prowadzę również zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej (nauka czytania metodą sylabową, ćwiczenia grafomotoryczne, ogólnorozwojowe, terapia funkcji wzrokowych, słuchowych). 

 

Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w doskonaleniu zawodowym. 

Ukończyłam m. in. szkolenia:

Wybiórczość pokarmowa w ujęciu
sensoryczno-motorycznym

Nadmierne ślinienie się
techniki terapeutyczne

Zabawa w terapii dziecka z autyzmem

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

Opóźniony rozwój mowy
kreatywne postępowanie logopedyczne

Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

Praca z dzieckiem autystycznym

Neurodydaktyka w nauczaniu

Nauka czytania - Moje sylabki kreatywnie

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Kolejne szkolenia w drodze :)

Do pracy z każdym pacjentem podchodzę indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby, szanse i bariery. Studia z coachingu pozwalają mi również na wykorzystywanie w mojej pracy tzw. umiejętności miękkich - pracuję zatem nad motywacją, umiejętnościami komunikacyjnymi, zarządzaniem stresem przez  moich klientów oraz rodziny jako systemu.