PROFILAKTYKA I TERAPIA DYSLEKSJI

Dysleksja to problem bardzo złożony i możemy spotkać się z różnymi jej definicjami. 

Wg Polskiego Towarzystwa Dysleksji, dysleksja rozwojowa  to specyficzne trudności           w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. (https://www.ptd.edu.pl/cotojest.html). 

Często dysleksja diagnozowana jest dopiero w szkole, kiedy nastąpi już kumulacja trudności w nauce, a poziom motywacji dziecka i samoocena znacznie się obniży, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć pewne objawy, które możemy potraktować jako symptomy dysleksji i rozpocząć odpowiednią terapię. 

U dzieci z ryzyka dysleksji możemy jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole zaobserwować: 

 • opóźniony rozwój mowy;
 • niską sprawność ruchową – trudności w nauczeniu się np. jazdy na rowerze, w bieganiu, wchodzeniu po schodach;
 • problemy z samoobsługą, powolność w czasie ubierania się, spożywania posiłków;
 • niska sprawność grafomotoryczna (zły chwyt narzędzia pisarskiego, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, niechęć do malowania, wyklejania, wycinania);
 • problemy z prawidłową wymową, wypowiadaniem złożonych słów, fleksją, budowaniem zdań;
 • trudności z analizą i syntezą wzrokową, słuchową;
 • problemy z odtworzeniem rytmu, rymami, nauką wierszy, piosenek;
 • oburęczność;
 • mylenie prawej i lewej strony;
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego (składanie liter, brak umiejętności złożenia ich w wyraz, oddzielne czytanie przyimków, opuszczanie linijek, szybka męczliwość);
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu, fonetyczny zapis wyrazów, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii, nietrzymanie się linijek, rozpoczynanie pisania w dowolnym miejscu.

Wczesna diagnoza i terapia dysleksji jest w stanie wspomóc dziecko w zminimalizowaniu skutków stresu szkolnego wynikającego z zaburzeń dyslektycznych oraz zagwarantować mu sukces w procesie edukacyjnym na miarę jego możliwości. 

Zajęcia z terapii dysleksji mają charakter indywidualny i trwają 45 minut.