TERAPIA RĘKI

Terapia przeznaczona jest dla dzieci, które nie lubią rysować, wycinać, lepić z plasteliny, mają problemy z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego, zbyt dużym lub zbyt małym napięciem mięśniowym, samoobsługą (zapinanie guzików, wiązanie butów), kreślą niedokładne szlaczki, literki. Celem terapii jest usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, w celu osiągnięcia samodzielności w czynnościach z życia codziennego (np. ubieranie się, samodzielne jedzenie), jaki i pomoc w nauce pisania. Zajęcia z terapii ręki polegają na chwytaniu różnego rodzaju przedmiotów (nawlekanie koralików, wyciąganie elementów zatopionych w galaretce, żelach, przenoszenie szczypcami), rysowaniu różnego rodzaju narzędziami pisarskimi, dotykaniu i porównywaniu faktur, masażu ręki i dłoni, przekraczaniu linii środka. Praca nad sprawnością rąk wpływa również korzystnie na pobudzenie mowy u dzieci. Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom poprawia się koordynacja, sprawność ruchowa kończyny górnej i manipulacyjna palców, dziecko prawidłowo chwyta narzędzie pisarskie, co wpływa korzystnie na naukę pisania. Efektem jest również samodzielność w czynnościach samoobsługowych.