DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna to pierwsze spotkanie ze specjalistą w zakresie wad wymowy i trwa  60 minut. Składa się ona z dwóch części ...

PROFILAKTYKA I TERAPIA DYSLEKSJI

Dysleksja to problem bardzo złożony i możemy spotkać się z różnymi jej definicjami ...

TERAPIA RĘKI

Terapia przeznaczona jest dla dzieci, które nie lubią rysować, wycinać, lepić z plasteliny, mają problemy z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego ...

NAUKA CZYTANIA

Wczesna nauka czytania to wkraczanie dzieci do świata literatury poprzez poznawanie świata sylab, a nie głosek ...

LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO

Zajęcia przeznaczone są dla ...

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Prowadzimy intensywne kursy języka polskiego dla obcokrajowców, pomagamy poznać  gramatykę języka polskiego ...

COACHING RODZICIELSKI, ROZWOJOWY

Czym jest coaching rodzicielski? Jest formą wspierania rodziców w procesie wychowania, w byciu świadomym rodzicem ...